Missie en visie

Missie: Acreon is een uniek samenwerkingsverband tussen onderwijsorganisatie stichting Respont en jeugdzorgorganisatie Juvent. Het Acreon is een  “onderwijszorgvoorziening”, voor jongeren vanaf twaalf tot achttien jaar die vanwege hun problematiek (tijdelijk) niet geheel deel kunnen nemen aan het onderwijs. De behandeling is voornamelijk gericht op het opheffen van die belemmeringen en het trainen van vaardigheden die noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen aan het onderwijs.

 

Acreon heeft de afgelopen tien jaar al veel betekend voor jongeren die vastgelopen zijn in het onderwijs. De naam staat voor activiteit, relatie en onderwijs.

 

Visie: Acreon biedt eerst zorg, daarna onderwijs. Hulpverlening aan de deelnemer en het systeem staan voorop in het aanbod van Acreon. Pas wanneer de belemmerende factoren binnen het gezin of de andere levenssferen van de deelnemers zijn weggenomen is er ruimte om de schoolloopbaan te hervatten. Daarnaast wordt er gewerkt aan het creëren van de voorwaarden die noodzakelijk zijn om onderwijs te kunnen volgen.

Doelstelling: Acreon is erop gericht de voorwaarden te creëren die noodzakelijk zijn om onderwijs te kunnen volgen, zoals:

  • Het opheffen van de gezinsproblematiek en individuele problematiek die de deelnemer belemmert om deel te nemen aan het onderwijs.

 

  • Het aanleren van competenties en bieden van ondersteunen bij de ontwikkeling van de deelnemers. Zodat ze zich in de toekomst op een efficiënte wijze kunnen redden in hun school -werk en maatschappelijke carrière.

 

  • De deelnemer voorbereiden op een vorm van vervolgonderwijs of werk.

 

  • Het nastreven van het maximaal haalbare didactische niveau van een deelnemer, rekening houdend met zijn of haar beperkingen voortkomend uit sociaal-emotionele en/of psychiatrische problemen.