Doelgroep

Doelgroep:

De problematiek van de deelnemers binnen Acreon is zodanig van aard dat het niet mogelijk is om op normale wijze deel te nemen aan het onderwijs en behandeling van de deelnemers nodig is.

 Deelnemers van Acreon zijn jongeren:

  • In de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
  • Met een diverse onderwijsachtergrond (van VMBO basis tot en met gymnasium en MBO). Die door frequent verzuim lang niet naar school gaan of door andere omstandigheden een periode niet meer passen in het reguliere onderwijs.
  • Waarbij de ernst van de problematiek niet op te lossen is via een tijdelijke maatregel zoals een time-out. Hiervoor is langduriger (circa 1 jaar) behandeling nodig wat een jeugdhulpverleningsindicatie met zich meebrengt.
  • Waarbij de aard van de problematiek grotendeels ligt buiten school (vooral gezin- of vrijetijd gerelateerd)
  • Die niet aan leren toekomen vanwege hun problematiek.