Vacature: Leerkracht L11 - 32 uur (0,8 fte)


Acreon Goes

Acreon is een onderwijs-zorgarrangement waarbij er sprake is van een unieke samenwerking tussen Ozeo (specialistisch onderwijs in Zeeland) en Juvent (Zeeuwse jeugdzorgspecialist). Leerplichtige jongeren van 12 tot en met 18 jaar krijgen hier diplomagericht onderwijs in combinatie met dagbehandeling aangeboden. Deze jongeren zijn om verschillende redenen uitgevallen op (regulier) onderwijs. De doelgroep bestaat uit leerlingen met internaliserende- (zoals angsten en somberheidsklachten) en/of externaliserende (zoals agressie- en gedragsproblemen) problematiek, eventueel in combinatie met (gediagnosticeerde) ontwikkelingsstoornissen. Deze problematieken kunnen zowel de cognitieve, didactische als sociaal-emotionele ontwikkeling belemmeren. Het aangeboden, leerlingspecifieke, traject duurt ongeveer één schooljaar met een uitloop tot maximaal twee schooljaren. Het doel is om, na het doorlopen van het traject, uit te stromen naar een passende onderwijsplek, waarbij de voorkeur uitgaat naar regulier.


We zijn per  1  september 2021  op zoek naar een:

Leerkracht L11 - 32 uur (0,8 fte)

Als leerkracht  op Acreon breng je bij leerlingen competentie, autonomie en relatie tot ontwikkeling. Verder creëer je de randvoorwaarden voor een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. De lesdagen zijn verdeeld over verschillende klassen met leerjaar 1,2 en 3. Je geeft les in alle theoretische vakken in een klas, waarin  leerlingen met verschillende niveaus zitten van vmbo basis, vmbo kader en vmbo tl.  Dit vraagt om een planmatige en specialistische manier van begeleiden, lesgeven en voorbereiden.

Wij verwachten

  • een volledige onderwijsbevoegdheid (PABO), het liefst aangevuld met een master EN.
  • ervaring, kennis, kundigheid en affiniteit met de complexe doelgroep.
  • flexibiliteit, standvastigheid en humor
  • een echte teamplayer

Wij bieden

  • de mogelijkheid om echt maatwerk te bieden, waarbij het systeem intensief betrokken wordt
  • een leergierig en enthousiast team waarin leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen het traject van de leerlingen begeleiden
  • een boeiende en gevarieerde baan waarin je met een fantastische doelgroep kunt werken

Arbeidsvoorwaarden

Rechtspositionele voorwaarden conform de cao PO voor de duur van een jaar, met zicht op een vaste aanstelling. (binnen Ozeo)

Deze vacature wordt zowel  intern  als extern  bekend gemaakt.

 

Heb je belangstelling?

Kijk op  www.acreon.nl  voor meer informatie over Acreon. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Esther Valckenier von Geusau, directeur, op 0113-222326. Een sollicitatiebrief en CV kun je tot uiterlijk vrijdag 27 augustus mailen aan e.valckenier@respont.nl.

De gesprekken vinden plaats in week 35

 
Meer over Ozeo

Onze school valt onder Ozeo, een koepel van scholen . Onder onze koepel vallen achttien scholen in de sectoren speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Zeeland.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.