Toevoeging veiligheidsbeleid Acreon


Addendum bij de schoolgids hoofdstuk 8: veiligheidsbeleid:

 

Gedurende de coronacrisis en zolang het dringende advies van de overheid geldt, dragen leerlingen mondkapjes binnen in het schoolgebouw in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, namelijk binnen de gangen en in aula’s zolang leerlingen zich verplaatsen en niet zitten en gedurende de praktijkvakken waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.  In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af zodra leerlingen hebben plaatsgenomen. Ook in de aula's kan het mondkapje af zodra leerlingen hebben plaatsgenomen. 

 

Scholen kunnen er zelf voor kiezen of ze het dringende advies van het Kabinet opvolgen om de mondkapjes verplicht te stellen. Het dringende advies geldt overigens alleen voor het voortgezet onderwijs. Dit beleid dient wel opgenomen te zijn in de schoolgids en ter instemming aan de MR of DR  te zijn voorgelegd.  Op Acreon gaan wij af op  het advies van de overheid. Als school hebben  ook een plicht om bij te dragen aan een veilige en gezonde omgeving voor zowel de leerlingen als het personeel, dit beleid draagt hier aan bij.

 

Op Acreon is het dragen van een mondkapje verplicht vanaf 5 oktober 2020.

Dit geldt voor de plekken waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden en wanneer mensen zich bewegen in het gebouw, dus niet wanneer men zit. Deze regel geldt voor leerlingen, personeel en bezoekers.  Op Acreon  geldt dat op de volgende momenten:

  • Bij binnenkomst, tot het moment  van zitten in de aula.
  • Bij leswisselingen.
  • In de pauzes tot het moment van zitten.
  • Bij verplaatsing in het gebouw ,  zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van het toilet.
  • Bij het verlaten van de school na schooltijd.

 

Nog een aantal belangrijke zaken:

 

  1. Gezien het verplichte karakter zullen wij binnen school handhaven. Bij verkeerd gebruik zullen wij het waarschuwingssysteem inschakelen, bij weigering kan een leerling in het ergste geval naar huis worden gestuurd en geschorst voor de maximale duur van 5 dagen.
  2. U dient zelf  voor mondkapjes te zorgen.
  3. Wij vragen u het juiste gebruik van mondkapjes en de noodzaak hiervan thuis te bespreken

Verder vragen wij u ook om zich te houden aan de basisregels die voor iedereen gelden.

  1. Als school kunnen wij  echter geen inhoudelijk advies geven over het nut/ de noodzaak en de (medische en psychische) gevolgen van het dragen van de mondkapjes. Hiervoor kunnen de ouders terecht bij het RIVM.