Informatie ventilatie Acreon

Beste ouders, verzorgers,

In het kader van de Covid19-maatregelen hebben wij op verzoek van het Ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ventilatievoorzieningen binnen de school. Het doel van dit onderzoek was om te beoordelen of de school op dit moment voldoet aan de wettelijke ventilatienormen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de ventilatie van ons schoolgebouw voldoet aan de gestelde normen. Wij hebben dit aan het ministerie laten weten.

We blijven echter niet stil zitten. Het bestuur van Respont gaat een projectteam inzetten om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan nieuwe ventilatienormen.


We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen over ventilatie binnen onze school? Neemt u dan gerust contact met mij op.

 

Met vriendelijke groet,

Esther Wagenvoorde,

Directeur AcreonHieronder kunt u de verklaring van de ventilatie scan lezen:


Verklaring ventilatie scan